Fragment uit het boek dit, en over de liefde  Isbn 978 -94-6328-368-7. Uitgegeven in 2020.

 

niets

 

niets is de enige overdracht

er is niets te krijgen

niets te worden

niets te zeggen

 

het is niets dat standhoudt

niets houdt stand

niets is rechtvaardig

het is niets dat rechtvaardig is

 

niets is de dood

de dood is niets

zoals het leven niets is

en niets het leven

 

niets houdt nooit op niets te zijn

niets is altijd bereid iets te zijn

niets is als alles en alles is als niets

in niets kan alles zijn en alles kan in niets zijn

 

het allergrootste is niets

het allerkleinste is nietsniets is het leven en alles leeft om niets

niets is waar en wat waar is is niets

niets wordt bemind en wat bemind wordt is niets

niets wordt nagestreefd en wat nagestreefd wordt is nietsniets is de dageraad en niets is de nacht

niets is het licht en niets is de duisternis

niets is het wonder en het wonder is om niets

daarom deze woorden om niets en niet meer dan niets

 

vele ietsen willen nietsen worden

vele nietsen willen ietsen worden

ietsen zijn nietsen

nietsen blijven nietsen

 

niets in de praktijk

 

veel denken leidt tot niets

niet denken leidt tot niets

veel doen leidt tot niets

niets doen leidt tot niets

veel bidden leidt tot niets

niet bidden leidt tot niets

veel zingen leidt tot niets

niet zingen leidt tot niets

veel sparen leidt tot niets

alles uitgeven leidt tot niets

veel vrijen leidt tot niets

het celibaat leidt tot niets

je adem beheersen leidt tot niets

vrijuit ademen leidt tot niets

zich tot alcohol wenden leidt tot niets

geheelonthouding leidt tot niets

kortom alles leidt tot niets

 

om tot niets te komen kun je alles doen en zijn

met iets te doen of te laten bereik je niets

aan niets valt niet te ontkomen omdat alles niets is leidt alles tot niets

de grootste nietsen ter aarde waren onbeduidend wie beduidend waren bleken nietsen ter aarde

daarom is alles goed

hoe kan het anders zijn

 

zien

 

zien op zichzelf is de grootste uitdrukking van niets

het zien kan zichzelf niet zien en ziet alles wat het ziet in zichzelf als zijnde niet iets

zonder zien is er niets te zien

wie het zien ziet ziet niets

 

de mystiek van niets

 

de mystiek van niets betekent het einde van mystiek in niets geen mystiek

alles wat te zeggen valt over niets is niets en dus is er niets te zeggen

alles wat te leren valt over niets is niets en dus valt er niets te leren

niets is geen leer en elke leer is niets

niets is geen geloof en elk geloof is niets

niets is geen filosofie en elke filosofie is niets

niets is niet aanwijsbaar en wat aanwijsbaar is is niets

niets is niet te verwoorden en wat verwoord is is niets

zo kan niets een leer zijn of een geloof

niets is overdrachtelijk en wat overdrachtelijk is is niets

dat besef is het het besef van niets

niets is het besef en het besef is niets

zo begint alles in niets en eindigt alles in niets

zo is niets begonnen en niets geëindigd

niets is droevig en wat droevig is is niets

niets is voor niets en wat voor niets blijkt te zijn is niets

 

zo is alles niets en niets alles

alles en niets zijn onafscheidelijk

beiden leeg en vol

beiden vreugde en verdriet

daarom is alles goed

hoe kan het anders zijn

 

alles is niets niets is alles

daarom is het geen nihilisme

niets is iets anders dan nihil

nihil is altijd nog iets

en iets kan onmogelijk alles zijn

of niets

verder

een godsbeeld is niet meer nodig

liefde is een woord voor iets dat alles mag zijn en niets hoeft te zijn

niets en alles

daarom eindigt de mantra – alles is niets – in onbewogen stil oordeelloos zijn leeg van alles en vol van niets

goed en kwaad zijn woorden van de mensen niet van planten of dieren niet van de zee en de sterren niet van de klei en de stenen wanneer de mensen er niet meer zijn is alles nog steeds alles en niets

voor niemand